Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2739 4055 390
Tags: life
Reposted byladonaniewychamowaneeMigotliwanarneemciuhcagryppainvitisuperflui
3948 dcc3 390
Tags: life
Reposted byplugssparampamCoriLiarwastelandorangeskymarshallmathersdiviwishyouwereheremdkkilovelyritapytqprakticaUnrealUnrealitybezemnieomniecamilmonikawolnasalamiwhodarenightterrorhvarfimthedevililovemetaloxygeniuminvitisuperfluisarazationfatubirkeumierajstadplateauabovenadellesweetheartmakeyoufeelmyloveastedwaeslowianecznikhumanenebuleuseirieancykchilenaczekoczekoSengaWokulski69frywolitkazyrafafreeway
4632 5bcc 390
Tags: life
Tags: life
Reposted fromfelicka felicka
3370 e7bf 390
Tags: life
Reposted fromliwaj liwaj viaiblameyou iblameyou
Tags: life
Reposted fromiminlove iminlove viasmutnazupa smutnazupa
  "Któregoś dnia zrozumiesz, że szukasz tego, co już posiadasz." 
— Anthony de Mello
Tags: life
Reposted fromssozs ssozs viaiblameyou iblameyou
3881 52bf 390
Tags: life
Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viamockingcat mockingcat
8927 aa90 390
Tags: life
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaAllyx Allyx
0853 cae9 390
Tags: life
Reposted fromkonwalia konwalia viaromance romance
6280 402d 390
Tags: life
1027 c547 390
Tags: life
Skończ w końcu doszukiwać się problemów. Przestań się bać. Zacznij mówić. Mów o tym co czujesz. Bez wstydu. Bez martwienia się o to co sobie pomyśli. Milcząc kopiesz sobie większy dołek. Bądź taką jaką byłaś pare miesięcy temu. Wolną, beztroską, z marzeniami i podniesioną głową. Jeśli coś ma runąć to runie i tak. Nie zmienisz tego co zapisane. Skończ szukać u siebie wad, winy za to co się stało dotychczas.

Przecież jest cudownie.
Nie zepsuj tego.

Żyj.
— i nie zatrzymuj się.
Tags: life
Reposted fromcherimoya cherimoya
5846 ad65 390
Tags: life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl