Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie wysyłaj mu zdjęć
Nie ślij mu pozdrowień
Kiedy go zobaczysz odwróć się i idź

Nie myśl o nim o nim źle
Nie myśl o nim czule
Kiedy go zobaczysz odwróć się i idź
— Kim Nowak, Chmury
Tags: lyrics
Reposted fromIkuszka Ikuszka viakejtowa kejtowa
kocham cię
kocham cię
kocham
więc rozmawiajmy
regu - regularnie
regu - regularnie
trzęsie się ziemia
trzęsie mną ziemia

Tags: lyrics
Reposted fromtout tout vialittlemermaid littlemermaid
Little me and little you
Kept doing all the things they do
They never really think it through
Like i can never think you're true
Tags: lyrics
So, won't you come with me, 
I'll take you to a land of liberty 
Where we can live, live a good, good lfie 
And be free. 
— 400years
Tags: lyrics
Reposted bymalchanceux malchanceux
Listopad mi
Od zniczy dym
Parada dusz
Zaszkodzi znów
— Nosowska
Tags: lyrics
Reposted bycytrynadazpomaranczyizyntrillroseskaaa
W tym śnie o wiele mniej klnę,
Nie zawodzę ludzi, którym mówię 'kocham Cię',
Spóźniam się najwyżej minuty dwie,
Między wyrazami nie powtarzam 'e'.
Tags: lyrics
Sam siedzę daleko od siebie
Nawet opuścił mnie mój cień
I nic nie dzieje się w głowie mej
Wcale nie jest dziwne że
Wrogów się boje mniej, bardziej przyjaciół
Tags: lyrics
Nie mam na to żadnej rady, 
ja nie umiem dawać rad. 
Sam się topię w swoich wadach,
sam się składam z samych wad
Tags: lyrics
Ja namiętnie gram, wiesz inaczej nie mam szans
Tags: lyrics
hej, przeginasz. nawet cześć mi nie mówisz. chcesz mnie zgubić?
— fisz
Tags: lyrics
Pytasz wciąż co tam u mnie czy coś
Czy zmieniło się tu, chyba nie
Znowu dziś chciałem odmienić świat
Ale z tego i tak nie wyszło nic
— wieża melancholii
Tags: lyrics
A nasza krew buzuje tuż po kłótni
Między nami puste centymetry
Jak manekiny obok bywamy okrutni
Ja nie widzę Ciebie, mnie nie chcesz widzieć Ty
Biorę ten dom, biorę ten dom, biorę ten dom
I cały nowy świat na świadka
Jestem ostatnim, który chciałby nie trzymać Twojej dłoni
A Ty jesteś pewnie taka sama ostatnia.
— Pablo
Tags: lyrics
Każdy z nas tak by chciał
Brać Cię wciąż jak pierwszy raz brał
Ty zawsze wolna ja narzeczony
Jestem od Ciebie uzależniony
Tags: lyrics

Nic się przecież w nas
Nie zmieni przez te dni
Wciąż tak samo serca będzie
Czas tęsknotą truć
Świat jak był zostanie
Zły

Choć to dziś żar rąk splecionych
Czuje każdy nerw
Choć w pamięci pięknych wspomnień moc
Nie umkniemy samotności
Co nas żre jak czerw
Odkąd spadła na nas
W tamtą noc

Tags: lyrics
Reposted bymad-worldxcocainex

Stąpamy we dwoje po niepewnym gruncie
Kiedy myślę, że cię kocham
Kiedy czuję, że cię chcę
Dawno mamy już za sobą pierwsze kroki w chmurach
Znamy dobrze swoje miejsce, wiemy dobrze gdzie nasz brzeg
Tags: lyrics
jestem zła, zła ja to wiem

sucho mi w gardle
ty jesteś mój tlen.
egoizm + hipokryzja.
Tags: lyrics

If you don't understand my silence, you'll never understand my words

Tags: lyrics
jak mnie zapalisz wtedy zapłonę
— SNL
Tags: lyrics
niemniej dobrze mi wiedzieć, że rozumiesz


że jesteś
Tags: lyrics
Bierz mnie, bierz mnie w całości
W całości jestem twoja
— fisz
Tags: lyrics
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl